Rots en water

Een weerbaarheidtraining voor kinderen en jongeren
Helaas is het project “Kies je Sport” waarin de cursus Rots en Water gegeven werd als gevolg van de bezuinigingen opgeheven. Clinics en Individuele coaching R&W is nog wel mogelijk.

Het accent ligt op: doen. Kinderen oefenen de basishouding van Rots en Water en leren deze toe te passen in woord en daad. Een training in fysieke en verbale communicatie via spel en zelfverdediging. Kinderen/jongeren leren deze twee begrippen te onderscheiden en toe te passen. Daardoor worden zij creatiever in lastige situaties en daarmee meer mogelijkheden om conflicten vreedzaam op te lossen.
Rots staat voor: voor jezelf op kunnen komen, je eigen keuzes kunnen maken, jezelf verdedigen, als het moet.
Water staat voor: flexibiliteit, meebewegen voor een gezamenlijk belang, verbondenheid en communicatie.

Onderwerpen die aan de orde komen:

  • Hoe kan ik rustig en toch duidelijk zeggen wat ik wel en niet wil
  • Hoe kan je ruzie voorkomen
  • Hoe reageer ik als iemand me uitdaagt,
  • Hoe leer ik mezelf te beheersen/controleren
  • Wat kan ik doen als iemand me probeert te duwen/uit te lokken
  • Als iemand me probeert te slaan?

Verder aandacht voor:

  • Hoe is je lichaamstaal?
  • Hoe geef je nonverbaal grenzen aan.
  • Groepsdynamiek weerstaan (groepsdruk, anders mogen zijn).

Joost van Straaten is gecertificeerd Rots en Water docent en opgeleid door grondlegger Freerk Ykema, evenals Job de Klepper.