Itokan Aikido Shoheijuku Seminar 2023

Hideki Takemura Shihan Itokan Zomerschool 2023

Hideki Takemura Shihan (7e Dan) begon zijn Aikido training als student aan de Kyushu universiteit in Fukuoka. Hij werd uchidechi voor Morito Suganuma Sensei na afronding van zijn studie in 1993. Nog steeds geeft Takemura Sensei de reguliere lessen in de Shoheijuku hoofd dojo’s en universiteit clubs in en rond Fukuoka. Hij komt vaak naar het buitenland om Morito Suganuma (8e Dan) te vertegenwoordigen. Zijn basistechnieken, tevens zijn suwari waza zijn altijd helder en duidelijk.

We mochten Takemura Takemura Sensei al verwelkomen in 2007 en 2015 en nu in 2023 weer, als Shoheijuku vertegenwoordiger van Suganuma Sensei.

Alle stijlen zijn welkom om van deze energieke leraar – zijn enthousiasme spat eraf! – te leren.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Hideki Takemura Shihan (7th Dan) started his Aikido training as a student at Kyushu University in Fukuoka. He became uchidechi for Morito Suganuma Sensei after completing his studies in 1993. Takemura Sensei still teaches regularly in the Shoheijuku main dojos and university clubs in and around Fukuoka. He often travels abroad to represent Morito Suganuma (8th Dan). His basic techniques, also his suwari waza are always clear and clear.

We already welcomed Takemura Takemura Sensei in 2007 and 2015 and now again in 2023, as Shoheijuku representative of Suganuma Sensei.

All styles are welcome from this energetic teacher – his enthusiasm is radiating! - to learn.

 

Data en Tijden / Dates and times:
Vrijdag     30 Juni: 14.00-16.15 en 17.30-19.45
Zaterdag 01 Juli:  10.00-12.15 en 13.30-15.45
Zondag     02 Juli:  10.00-12.15 en 13.30-15.45

Locatie / Location:
Itokan Health Centrum
Joannes Tolliusstraat 32 3818 NB Amersfoort

Auto: Betaald parkeren in de omgeving
Trein: Centraal station Amersfoort ( 7 min. Lopen)
Fiets: op eigen terrein

Car: Paid parking in the area
Train: Amersfoort Central Station (7 min. walk)
Bicycle: on site

Organisatie / Organisation: Itokan Aikido, Joost van Straaten (6e Dan) Anna Helmond (6e Dan)
E-mail: info@itokan.nl
Tel: +31 6 15 63 47 75
 

Kosten/Costs:
Dagdeel / Morning or Afternoon: € 30,-
1 hele dag / 1 entire day: € 50,-
Hele seminar/ Entire seminar: € 120,-
Seminar Adres: Itokan Health Centrum, Joannes Tolliusstraat 32, 3818 NB Amersfoort

Betaalgegevens / Payment details:

IBAN: NL 11 INGB 0000 148620 t.n.v. Itokan Amersfoort
o.v.v. Aikido Seminar 2023
BIC: INGBNL 2A
Postadres: J.J. van Straaten, Joannes Tolliusstraat 34 3818 NB Amersfoort

Ik kom op de volgende dagdelen / I will attend the following days

 

In verband met de organisatie vragen wij om de de betalingen zoveel mogelijk vooraf te voldoen.
Vermeld bij de overschrijving "Seminar Itokan 2023 " en je naam.

We ask that payments be made in advance as much as possible.
Please use "Seminar Itokan 2023" and your name as a reference with the transfer.