Lesgeld

Kinderen

Er zijn kinder klassen in Amersfoort  en Hilversum.

  • groep 07-10 jaar: €240, per seizoen (10 maanden) en eenmalig €7 inschrijfgeld
  • groep 11-13 jaar: €240 per seizoen (10 maanden) en eenmalig €7 inschrijfgeld

Lidmaatschap Kinderen vereniging & Aikido Nederland.
Jaarlijks 12,50 € storten op Aikido Itokan Nederland  NL79 INGB 0005.1705.41

Lesgeld jong volwassenen in de volwassen groepen (van 14 tot 17  jaar)
Vanaf 14/15 jaar is er beperkt instroom mogelijk.Het lesgeld is 35 € per maand (gedurende 12 maanden)
Bij 17 jaar gaan ze het volwassen maand lesgeld betalen.

Volwassenen

Inschrijfgeld bedraagt 15 €.

  • 46 € Maandelijks lesgeld, alleen via automatische overschrijving op de 1e dag van de maand. Bedrag is inclusief trainen in alle Itokan dojo’s.
  • Jaarlijkse lidmaatschap 25 € voor de Itokan vereniging & voor Aikido Nederland.

 

Betaling Lesgeld overmaken op:

NL11 INGB 0000.148620
t.a.v. Itokan Amersfoort
o.v.v. lesgeld en je naam

 

Opzeggen

Schriftelijk 1 maand opzeg termijn.

 

Betaling lidmaatschap vereniging & Aikido Nederland

Aikido Itokan Nederland NL79 INGB 0005.1705.41
Jaarlijks 25 € aan begin van het jaar