Wat is aikido

Aikido is een Japanse zelfverdedigingskunst. Ai-Ki-Do betekent de weg van de Harmonie. Lichaam en geest meer in harmonie brengen. Vanuit het rustpunt, hara die in de buik is gevestigd, leven. Door met elkaar de technieken te doen, is het mogelijk te reflecteren op je gewoontes, deze bewust te worden én om te zetten. Dit werkt door in het dagelijks leven en werk. Conflictsituaties ervaar je anders vanuit meer rust, overzicht en inzicht. Het contact maken in de technieken is een wezenlijk onderdeel in Aikido, geen contact betekent geen Aikido.

Sportbond Aikido Bond Nederland

Itokan Aikido is aangesloten, met een eigen sectie bij Aikido Bond Nederland. Deze bond is erkend door NOC*NSF.

Opleiding Aikido leraar

In samenwerking met Aiikido Bond Nederland faciliteert Itokan  de opleidingen tot assistent-leraar (niveau 2) én leraar (niveau 3) erkend door NOC*NSF in de lijn Shoheijuku van Suganuma Shihan zijn organisatie. Van deze sectie is Joost van Straaten de officiële vertegenwoorddiger van Shoheijuku in Nederland.

Itokan Aikido Nederland

De vereniging is aangesloten bij de Aikido Bond Nederland.